Wskazówki prawne

Prawa autorskie
= Zarejestrowany znak towarowy spółki członkowskiej Grupy Melitta. Nasze strony internetowe są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub politycznych, w całości, części lub w zmodyfikowanej formie, wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG. Dozwolone jest drukowanie, kopiowanie lub pobieranie plików wyłącznie do użytku prywatnego.

Marki, tytuły, logo
Wszystkie nazwy produktów użytych na naszych stronach internetowych są markami grupy spółek Melitta, niezależnie od tego, czy są one w ten sposób podkreślone i oznaczone symbolem , czy nie.

Gwarancja i odpowiedzialność
Informacje na naszych stronach internetowych zostały przygotowane z najwyższą starannością. Grupa spółek Melitta dokłada również wszelkich starań, aby zapewnić, że wszelkie informacje są aktualne. Mimo starannego opracowywania stron internetowych, nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji. Użytkownik korzysta z treści zamieszczonych na tych stronach internetowych wyłącznie na swoje własne ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie.

Hiperłącza
Grupa spółek Melitta w żaden sposób nie wpływa na strony internetowe osób trzecich, do których przekierowują łącza na naszych stronach internetowych. Jeśli nie podano inaczej, Grupa Melitta nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. O ile nie stwierdzono inaczej, istniejące łącza do stron internetowych osób trzecich nie stanowią rekomendacji grupy spółek Melitta w odniesieniu do zawartości tych stron internetowych. Grupa spółek Melitta nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrzną, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tych łączy.