Databeskyttelse på et øyeblikk

Følgende notiser gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine persondata når du besøker vår nettside. Persondata inkluderer all informasjon som kan identifisere deg personlig. Du finner detaljert informasjon om temaet databeskyttelse i vår databeskyttelseserklæring nedenfor.

Hvem er ansvarlig for innsamling av data på denne nettsiden?

Ansvarlig for databehandling på denne nettsiden er

Melitta Nordic AB
Garnisonsgatan 25A
25024 Helsingborg
Sweden

Telefon: +46 42 60 47 00
Faks: +46 42 15 60 50
E-Mail: info (at) melitta.se

Hvordan samler vi inn dine data?
På den ene siden samler vi inn data du gir oss. Dette kan være data som du oppgir når du bestiller et nyhetsbrev. Når du registrerer et produkt eller benytter våre tjenester samler vi inn de data du oppgir.

Andre data samles automatisk inn av våre IT-systemer når du besøker nettsiden vår. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for besøk). Dette er data som samles inn automatisk med en gang du kommer inn på vår nettside.

Analyse av dine data
Når du besøker vår nettside kan din nettsurfing bli statistisk evaluert. Dette gjøres primært med cookies (informasjonskapsler) og såkalte analyseverktøy. Analyse av din nettsurfing er anonym og derfor kan den ikke spores tilbake til deg. Du kan reservere deg mot denne analysen eller hindre den ved å ikke bruke visse verktøy. Du finner detaljer om dette i vår databeskyttelseserklæring under overskriften "Tredjeparts moduler og analyseverktøy".

Hva bruker vi dine data til?
Noen data samles inn for å sørge for at nettsiden fungerer uten problemer.

Med andre data kan vi statistisk analysere din brukeratferd på internett (f.eks. via såkalte cookies). Slike analyser er anonyme og kan ikke spores tilbake til deg. Du kan reservere deg mot denne analysen. Du finner detaljer om dette i vår databeskyttelseserklæring under overskriften "Tredjeparts moduler og analyseverktøy".

Hvilke rettigheter har du angående dine data?
Du har rett til å til enhver tid og uten kostnad motta informasjon om opprinnelse, mottaker og formål for persondata som lagres om deg. Du har også rett til å be om korrigering, blokkering eller sletting av disse opplysningene. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er angitt i den juridiske merknaden hvis du har flere spørsmål om persondata. Du har også rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet.

Blir dine data overført i kryptert form?
Ja. Denne nettsiden bruker kryptering. Dette er for å forhindre at personer uten tillatelse får tilgang til dine data.

Databeskyttelseserklæring

Melitta Nordic AB
Garnisonsgatan 25A
25024 Helsingborg
Sweden

Telefon: +46 42 60 47 00
Faks: +46 42 15 60 50
E-Mail: data-protection (at) melitta.com

I. Generelle notiser og obligatorisk informasjon
Operatørene for disse sidene tar beskyttelse av dine persondata veldig alvorlig. Vi behandler dine persondata konfidensielt og i henhold til lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæringen.

Når du bruker denne nettsiden blir forskjellige persondata samlet inn. Persondata er informasjon som kan identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva de brukes til. Den forklarer også hvordan og for hvilket formål dette gjøres.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at dataoverføring over internett (f.eks. kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Komplett beskyttelse av data mot tilgang for tredjeparter er ikke mulig.

Rett til å protestere på datainnsamling i spesielle tilfeller og mot direkte markedsføring (Art. 21 GDPR)
Hvis databehandling er basert på Artikkel 6(1)(e) eller (f) i GDPR har du rett til når som helst å protestere på behandlingen av persondata angående deg basert på din spesielle situasjon; dette gjelder også profilering basert på disse forutsetningene. Det juridiske grunnlaget som behandlingen baseres på finnes i denne databeskyttelseserklæringen.

Hvis du leverer inn en protest vil vi ikke lenger behandle dine persondata med mindre vi kan bevise overbevisende grunn til at behandling som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter eller behandlingen gjøres for å forfekte, utøve eller forsvare rettskrav.

Hvis dine persondata brukes for direkte markedsføring har du rett til å til enhver tid motsette deg bruk av dine persondata til slik markedsføring; dette gjelder også for profilering når dette er tilknyttet slik direkte markedsføring. Hvis du motsetter deg dette vil ikke dine persondata lenger bli brukt til direkte markedsføringsformål.

Ansvarlig
Ansvarlig for databehandling på denne nettsiden finnes i den juridiske merknaden. Ansvarlig er den fysiske eller juridiske person som alene eller sammen med andre fastsetter formål og metoder for behandling av persondata (f.eks. navn, e-postadresser, osv.).

Tilbaketrekking av ditt samtykke til databehandling
Mange databehandlingsprosedyrer er kun mulige med ditt samtykke. Vi vil på forhånd innhente ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Alt du må gjøre er å sende oss beskjed om dette i e-post til info (at) melitta.se.Legitimiteten for databehandlingsprosedyrene utført frem til tilbaketrekking av samtykket forblir upåvirket av tilbaketrekkingen av samtykke.

Lovbestemt databeskyttelsesansvarlig
Vi er lovpålagt å utnevne en databeskyttelsesansvarlig og har utnevnt en. Kontaktopplysninger til vår databeskyttelsesansvarlig finnes i den juridiske merknaden.

Rett til å klage til kompetent tilsynsmyndighet
Besøkende på nettsiden informeres om at de har rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet ved overtredelser av databeskyttelsen. Ansvarlig tilsynsmyndighet for databeskyttelse er databeskyttelsesombudet for forbundsstaten hvor vårt selskap har sitt hovedkvarter, Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Kontaktinformasjon for databeskyttelsesombudet finner du ved å klikke på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller som oppfyllelse av en kontrakt overlevert til deg eller til annen ansvarlig person i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av dataene til annen ansvarlig person vil dette kun skje hvis det er teknisk gjennomførbart.

SSL- eller TLS-kryptering
Denne siden bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsårsaker og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, som forespørsler du sender til oss som sideoperatør. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet på nettleserens adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert kan ikke data du overfører til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, blokkering, sletting
Du har rett til gratis informasjon om lagrede persondata om deg, opphav og mottakere, formål med databehandling og, om nødvendig, rett til korrigering, blokkering eller sletting av disse data til enhver tid i henhold til gjeldende juridiske krav. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er angitt i den juridiske merknaden hvis du har flere spørsmål om persondata.

Innvending mot reklamepostinger
Vi motsetter oss herved bruk av kontaktdata publisert i vår juridiske merknad for det formål å sende uoppfordret reklame og informasjonsmateriale. Operatørene av disse sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt ved uoppfordret reklame og informasjon, slik som e-poster med spam.

Endringer i denne databeskyttelseserklæringen
Vi forbeholder oss retten til å når som helst foreta endringer i denne databeskyttelseserklæringen i overensstemmelse med juridiske krav.

II. Datainnsamling på vår nettside

Cookies
Noen nettsider bruker såkalte cookies. Cookies gjør ikke noen skade på din datamaskin og inneholder ikke virus. Cookies bidrar til å gjøre vår nettside mer brukervennlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin og lagres av din nettleser.

Du kan stille inn din nettleser så du blir informert om bruken av cookies og kun tillater cookies i individuelle tilfeller, ekskludere godkjenning av cookies for visse formål eller generelt og aktivere automatisk sletting av cookies når du lukker nettleseren din. Når cookies er deaktivert kan nettsidens funksjonalitet bli begrenset.

De fleste cookies vi bruker er såkalte "enkeltøkt-cookies". De slettes automatisk når besøket ditt er over. Andre cookies forblir lagret på din enhet til du sletter dem. Disse gjør oss i stand til å kjenne igjen din nettleser neste gang du besøker vår nettside.

Cookies som er nødvendige for å utføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å tilby visse funksjoner som du behøver (f.eks. handlekurvfunksjon) lagres på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Nettsidens operatør har en legitim interesse av lagring av cookies for teknisk feilfri og optimal levering av sine tjenester. I den grad andre cookies (f.eks. cookies for analyse av din nettsurfing) blir lagret så vil disse bli behandlet separat i denne databeskyttelseserklæringen.

Server-loggfiler
Sideleverandøren samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte server-loggfiler som din nettleser automatisk overfører til oss. Disse er:

- Nettleser type og versjon
- Operativsystem som brukes
- Hvilken nettside du kommer fra
- Vertsnavn for tilgangsdatamaskin
- Tidspunkt for serverforespørsel
- IP-adresse

Disse data kombineres ikke med andre datakilder. Vi forbeholder oss rett til å kontrollere data senere hvis vi blir oppmerksomme på bevis på ulovlig bruk. Disse data samles inn på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Nettsidens operatør har en berettiget interesse av teknisk feilfri og optimal presentasjon av nettsiden - for dette formålet må server-loggfilene lagres.

Kontaktskjema
Hvis du sender oss forespørsler ved bruk av kontaktskjemaet eller via telefon vil vi lagre din informasjon, inkludert kontaktinformasjon du har oppgitt, med hensikt å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi vil ikke videreformidle disse opplysningene uten ditt samtykke.

Data oppgitt i kontaktskjemaet vil kun bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 paragraf 1 lit. a GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Alt du må gjøre er å sende oss en e-post. Legitimiteten for databehandlingsprosedyrene utført frem til tilbaketrekking av samtykket forblir upåvirket av tilbaketrekkingen av samtykke.

Opplysninger du oppgir i kontaktskjemaet vil forbli hos oss inntil du ber oss om å slette, inntil du trekker tilbake ditt samtykke til lagring eller inntil formålet for lagring av opplysningene ikke lenger er tilstede (f.eks. etter at din forespørsel er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig oppbevaringstid - forblir upåvirket.

Registrering på denne nettsiden
Du kan registrere deg på vår nettside for å bruke ekstra funksjoner på siden. Vi bruker opplysningene som er gitt for dette formålet kun for det tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. Den obligatoriske informasjonen som blir etterspurt under registrering må oppgis til fulle. Ellers vil vi avvise registreringen.

Ved viktige endringer, som for omfang eller tilbud av teknisk nødvendige endringer, vil vi bruke e-postadressen som ble angitt ved registrering for å informere deg.

Data oppgitt under registrering vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 paragraf 1 lit. a GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Alt du må gjøre er å sende oss en e-post. Legitimiteten for databehandlingsprosedyrene utført frem til tilbaketrekking av samtykket forblir upåvirket av tilbaketrekkingen av samtykke.

Data som blir samlet inn under registrering vil bli oppbevart av oss så lenge du er registrert på vår nettside og vil siden bli slettet. Lovpålagte oppbevaringstider forblir upåvirket.

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)
Vi samler inn, behandler og bruker persondata kun i den grad det er nødvendig for begrunnelse, utvikling eller endring av rettsforholdet (inventardata). Dette gjøres på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller prekontraktuelle tiltak. Vi samler inn, behandler og bruker persondata om bruken av våre nettsider (bruksdata) kun i den grad det er nødvendig for å la brukeren få tilgang til tjenesten eller for at vi skal kunne utstede fakturaer.

Innsamlede kundedata vil bli slettet etter (fullføring av ordre eller avslutning av forretningsforhold, men ikke før) at den lovpålagte oppbevaringstiden er utløpt.

III. Tredjeparts moduler og analyseverktøy

Google Analytics
Denne nettsiden bruker funksjoner for nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandør er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker såkalte "cookies". Disse er tekstfiler som lagres på din datamaskin og muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen som genereres av cookien om din bruk av denne nettsiden blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der.

Mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata kan du finne i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

Programtillegg for nettleser
Du kan motsette deg bruken av cookies ved å velge innstillinger i din nettleser, men legg merke til at hvis du gjør dette kan du kanskje ikke benytte alle funksjoner på denne nettsiden. Du kan også forhindre at Google samler inn og behandler data som er generert av cookien og omhandler din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adresse) ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Innvending mot datainnsamling
Du kan forhindre Google Analytics i å samle inn dine data ved å klikke på følgende link. Det blir angitt en unntaks-cookie som forhindrer innsamling av dine data ved fremtidige besøk på denne nettsiden: Deaktiver Google Analytics.

Demografriske funksjoner i Google Analytics
Denne nettsiden bruker Google Analytics-funksjonen "demografi". Dette tillater oppretting av rapporter som inneholder informasjon om besøkende på nettsidens alder, kjønn og interesser. Disse dataene kommer fra interesse-relatert annonsering fra Google og fra besøksdata fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tilskrives en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen under annonsepreferanser i din Google-konto eller fullstendig velge bort at Google Analytics samler inn din informasjon, som beskrevet i delen "Velg bort datainnsamling".

Databehandling på bestilling
Vi har inngått en kontrakt med Google for bestilt databehandling og implementerer til fulle de strenge kravene til databeskyttelsesmyndighetene i Tyskland for bruk av Google Analytics.

IP-anonymisering
Vi bruker funksjonen "IP-anonymiseringsaktivering" på denne nettsiden. Dette betyr at Google vil forkorte din IP-adresse innen medlemsstater i EU eller i andre stater som omfattes av EØS-avtalen. Kun i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, til å utarbeide rapporter om aktivitet på nettsiden og å forsyne operatøren av nettsiden med andre tjenester relatert til bruk av nettsiden og internett. IP-adressen som overføres av din nettleser i sammenheng med Google Analytics er ikke koblet til andre Google-data.

Rettsgrunnlag
Google Analytics-cookies lagres på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Nettsidens operatør har en legitim interesse i å analyse brukeratferd for å optimere både nettsiden og sin annonsering.

Google Maps
Denne nettsiden bruker karttjenesten Google Maps over en API. Leverandør er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. For å kunne bruke funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre din IP-adresse. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Bruken av Google Maps er til fordel for en attraktiv representasjon av våre online tjenester og for å gjøre det enkelt å finne steder som er angitt av oss på nettsiden. Dette representerer en legitim interesse innen betydningen av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR.

Du kan finne mer informasjon om håndteringen av brukerdata i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=no

YouTube
Vår nettside bruker programtillegg fra Googles YouTube. Denne nettsiden drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøker en av våre sider som har YouTube programtillegg blir det opprettet en kobling til YouTubes servere. YouTube-serveren vil bli informert om hvilke av våre sider du har besøkt.

Hvis du er logget inn på din YouTube-konto gir du YouTube tillatelse til å knytte din nettsurfing direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av din YouTube-konto.

Bruken av YouTube er til fordel for en attraktiv representasjon av våre online tilbud. Dette representerer en legitim interesse innen betydningen av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR.

For mer informasjon om hvordan brukerdata håndteres, se YouTubes personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=no

IV. Vertstjeneste
Vi bruker vertstjenester fra it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin og PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

En kontrakt om bestilt databehandling er inngått med disse vertstjenestene. Dette skal sørge for at dine data behandles i overensstemmelse med eksisterende databeskyttelseslover og at vi beholder kontroll over data som er lagret på vertstjenestens servere.

Bruken av disse tjenestene er til fordel for en stabil levering av våre tjenester. Dette er en legitim interesse innen betydningen av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR.

Versjon: April 2018