Hjelp på søk etter støvsugerpose

typenummer / modellnummer

Denne informasjonen er på identifikasjonsplaten til støvsugeren – vanligvis på undersiden av apparatet.