Νομική γνωστοποίηση

Πνευματικά δικαιώματα
= Το σήμα κατατεθέν μιας εταιρείας μέλους στον όμιλο Melitta. Οι ιστότοποί μας φέρουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Η εκμετάλλευση για εμπορικούς ή πολιτικούς σκοπούς είτε στο σύνολο, εν μέρει είτε σε τροποποιημένη μορφή απαιτεί τη ρητή πρότερη συγκατάθεση της Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG εγγράφως. Επιτρέπεται η εκτύπωση, η αντιγραφή ή η λήψη αρχείων αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Μάρκες, τίτλοι, λογότυπα
Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στους ιστοτόπους μας αποτελούν μάρκες του ομίλου εταιρειών Melitta, ανεξάρτητα από το αν χαρακτηρίζονται ως τέτοιες ή αν αυτό επισημαίνεται με το σύμβολο ή όχι.

Εγγύηση και ευθύνη
Οι πληροφορίες στους ιστοτόπους μας έχουν συγκεντρωθεί πολύ προσεκτικά. Ο όμιλος εταιρειών Melitta καταβάλλει, επίσης, κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες. Παρά την προσεκτική συλλογή του περιεχομένου στους ιστοτόπους, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Η χρήση του περιεχομένου που παρέχεται σε αυτούς τους ιστοτόπους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών οποιαδήποτε στιγμή.

Υπερσυνδέσεις
Οι ιστότοποι τρίτων που αναφέρονται μέσω συνδέσεων στους ιστοτόπους μας δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τον όμιλο εταιρειών Melitta. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Όμιλος Melitta δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Εκτός εάν υπάρχει σαφής ένδειξη για το αντίθετο, οι υπάρχουσες συνδέσεις σε ιστοτόπους τρίτων δεν αποτελούν σύσταση του ομίλου εταιρειών Melitta όσον αφορά στο περιεχόμενων αυτών των ιστοτόπων. Ο όμιλος εταιρειών Melitta δεν ευθύνεται για το εξωτερικό περιεχόμενο, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω τέτοιων συνδέσεων.