Adatvédelmi áttekintés

Az alábbi megjegyzésekből egyszerűen áttekinthető, hogy mi történik személyes adataival, ha honlapunkra látogat. A személyes adatok közé mindazon adatok tartoznak, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyköréről részletes információkat találhat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Ki a felelős jelen honlap adatgyűjtéseiért?

Jelen weboldal adatfeldolgozásának felelős testülete:

Melitta Gesellschaft m.b.H.
Münchener Bundesstraße 131
5020 Salzburg
Austria

Telefon: + 43 662 4395 11 0
Fax: +43 662 4395 11 39
E-Mail: info@melitta.at

Hogyan gyűjtjük az adatokat?
Egyrészt azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön megoszt velünk. Ezek olyan adatok lehetnek, amelyeket hírlevélre feliratkozáskor ad meg. Ha regisztrál egy terméket vagy szolgáltatásokat használ, gyűjtjük az Ön által megadott adatokat.

Az egyéb adatokat automatikusan gyűjtik IT rendszereink, ha honlapunkra látogat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. böngésző, operációs rendszer, honlapra látogatás ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amikor Ön a honlapunkra látogat.

Adatok elemzése
Ha honlapunkra látogat, böngészési szokásait statisztikailag kiértékeljük. Ez elsősorban úgynevezett sütik és elemző eszközök segítségével történik. Böngészési szokásainak elemzése névtelen, ezért nem alkalmasak az Ön követésére. Ezt az elemzést Ön megtilthatja vagy megakadályozhatja azzal, hogy bizonyos eszközöket nem használ. A részleteket lásd az adatvédelmi nyilatkozatunkban a "Külső modulok és elemzőeszközök" cím alatt.

Mire használjuk az Ön adatait?
Bizonyos adatokat a honlapunk zavartalan működése céljából gyűjtünk.

Más adatokkal statisztikailag elemezzük a felhasználó internetes tevékenységét (pl. úgynevezett sütik segítségével). Az ilyen elemzések névtelenek, ezért nem alkalmasak az Ön követésére. Ezt az elemzést Ön megtilthatja. A részleteket lásd az adatvédelmi nyilatkozatunkban a "Külső modulok és elemzőeszközök" cím alatt.

Milyen jogokkal rendelkezik az adatait illetően?
Önnek bármikor és térítésmentesen jogában áll tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatok forrásáról, címzettjéről és céljáról. Szintén jogában áll ezen adatok javítását, visszatartását vagy törlését kérni. Amennyiben további kérdései vannak a személyes adatairól, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a jogi nyilatkozatban megadott címünkön. Ön jogosul arra is, hogy az illetékes ellenőrző hatóságnál panaszt tegyen.

Adatai titkosított formában kerülnek átvitelre?
Igen. Ez a honlap titkosítást használ. A titkosítást azért használjuk, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az Ön adataihoz.

Adatvédelmi nyilatkozat

Melitta Gesellschaft m.b.H.
Münchener Bundesstraße 131
5020 Salzburg
Austria

Telefon: + 43 662 4395 11 0
Fax: +43 662 4395 11 39
E-Mail: data-protection@melitta.com

I. Általános megjegyzések és kötelező információk
Ezen oldalak üzemeltetői rendkívül komolyan veszik a személyes adatok védelmét. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, a hatósági adatvédelmi rendeleteknek, illetve ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

Miközben ezt a honlapot használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adat minden olyan információ, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk őket. Arra is magyarázatot ad, hogy ezt hogyan és milyen céllal tesszük.

Szeretnénk arra utalni, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás (például az email-es kommunikáció) bizonyos biztonsági réseket tartalmazhat. A harmadik fél hozzáférése elleni teljeskörű adatvédelem nem kivitelezhető.

Adatgyűjtés és közvetlen marketingtevékenység elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikkely)
Amennyiben az adatfeldolgozás a GDPR 6.cikkely 1 e) vagy f) pontja alapján történik, bármikor jogában áll az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen tiltakozni saját jogon, és ez a rendelkezés alapján történő profilírozásra is vonatkozik. A feldolgozás jogi alapja jelen adatvédelmi nyilatkozatban található.

Amennyiben benyújtja a tiltakozását, többé nem dolgozzuk fel a személyes adatait, kivéve, ha az Ön érdekén és jogain felüli nyomós okunk van rá, vagy az adatfeldolgozás jogi eljárás megerősítésére, folytatására vagy védelmére szolgál.

Ha személyes adatai közvetlen marketing céljából kerülnek használatra, bármikor jogában áll tiltakozni a személyes adatainak reklámcélú használata ellen, és ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az ilyen direkt marketing tevékenységgel kapcsolatba hozható. Ha tiltakozását fejezi ki, személyes adatait többé nem használjuk közvetlen marketing célokra.

Felelős testület
Jelen honlap adatfeldolgozásának felelős testülete a jogi nyilatkozatban található. A felelős testület az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról (pl. nevek, email címek, stb.)

Adatfeldolgozási engedélyének visszavonása
Számos adatfeldolgozási eljárás csak az Ön hozzájárulásával lehetséges. Kifejezett hozzájárulását előzetesen fogjuk kérni. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez mindössze egy egyszerű emailt kell küldenie az alábbi címre: office (at) melitta.at. A beleegyezésének visszavonásáig végrehajtott adatfeldolgozás jogszerűségét a beleegyezés visszavonása nem érinti.

Törvényes adatvédelmi megbízott
Törvényes kötelezettségünk, hogy kinevezzünk egy adatvédelmi megbízottat és rendelkezzünk is vele. Adatvédelmi megbízottunk elérhetőségei a jogi nyilatkozatban olvashatók.

Panaszjog az illetékes felügyelő hatóság felé
A honlap látogatói tájékoztatást kapnak, hogy adatvédelmi sérelmek esetén jogukban áll panaszt tenni az ellenőrző hatóságnál. A felelős adatvédelmi ellenőrző hatóság azon szövetségi állam adatvédelmi megbízottja, ahol cégünk is székhellyel rendelkezik, ez pedig a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található. Az adatvédelmi megbízott elérhetőségeit lásd az alábbi hivatkozásra kattintva: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

Adatok hordozhatóságának joga
Önnek vagy egy más felelős személynek jogában áll megkapni a beleegyezése alapján vagy szerződés teljesítése közben automatikusan feldolgozott adatokat valamely szokásos, géppel olvasható formátumban. Amennyiben Ön az adatok más felelős személy számára történő átadását igényli, ez csak akkor jön létre, ha műszakilag lehetséges.

SSL vagy TLS titkosítás
Az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak átvitelének védelmére, például amikor kéréseket küld nekünk, mint az oldal üzemeltetőjének. Titkosított kapcsolatot arról ismerhet fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" előtag "https://"-re változik, és megjelenik előtte a lakat szimbólum.

SSL vagy TSL titkosítás bekapcsolása esetén a számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

Adatok, visszatartás, törlés
Önnek jogában áll tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatokról, az eredetükről és címzettjeikről, az adatfeldolgozás céljáról és szükség esetén bármikor jogában áll ezen adatok javítását, visszatartását vagy törlését kérni a hatályos jogi követelményeknek megfelelően. Amennyiben további kérdései vannak a személyes adatairól, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a jogi nyilatkozatban megadott címünkön.

Reklámcélú levelezés megtiltása
Ezúton megtiltjuk, hogy a jogi nyilatkozatunkban szereplő elérhetőségi adatokat bárki kérés nélküli reklámok és tájékoztató anyagok küldésére használja. Ezen oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kérés nélkül küldött reklámanyagok, például spam emailek küldése esetén.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai
Fenntartjuk, hogy ezen adatvédelmi szabályozásunkat bármikor módosíthatjuk a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

II. Adatgyűjtés a honlapunkon

Sütik
Bizonyos internetes oldalak úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem okoznak kárt az Ön számítógépén és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik honlapunk felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételére szolgálnak. A sütik szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra és az Ön böngészője menti őket.

Ön beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik használatáról és a sütik használatát csak egyedi esetekben engedélyezze, általánosan kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben, és beállíthatja a sütik automatikus törlését, ha bezárja a böngészőt. A sütik kikapcsolása a honlapunk funkcióit korlátozhatja.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett "munkameneti süti". Miután befejezte a honlapunk látogatását, automatikusan törlődnek. Más sütik mentve maradnak az eszközén, amíg nem törli őket. Ezen a sütiken keresztül felismerhetjük az Ön böngészőjét, ha legközelebb a honlapunkra látogat.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy bizonyos funkciók (pl. vásárlókosár) biztosításához szükséges sütik a GDPR 6. cikkely 1. paragrafus f) pontja alapján kerülnek mentésre. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke a sütik tárolása a szolgáltatásainak műszakilag hibamentes és optimális nyújtása érdekében. Amennyiben más sütik (pl. a böngészési viselkedést elemző sütik) is tárolásra kerülnek, ezeket jelen adatvédelmi nyilatkozat külön kezeli.

Szerver naplófájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjt és tárol adatokat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek:

- Böngésző típusa és verziója
- Használt operációs rendszer
- Hivatkozó URL
- Hozzáférő számítógép gazdagép neve
- Kiszolgálóoldali kérés ideje
- IP-cím

Ez az adat nincs egyesítve más adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot az adatok ellenőrzésére, amennyiben a jogtalan használatukról bármilyen bizonyíték tudomásunkra jut. Az adatokat a GDPR 6. cikkely 1. paragrafus f) pontja alapján kerülnek mentésre. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke a honlap műszakilag hibamentes és optimális megjelenítése, ebből a célból szerver naplófájlok felvétele szükséges.

Kapcsolati űrlap
Amennyiben Ön a kapcsolati űrlapon vagy telefonon keresztül küld számunkra kérdéseket, akkor a megadott adatokat eltároljuk, beleértve a megadott elérhetőségi adatokat is, hogy a kérdését fel tudjuk dolgozni és esetleges további kérdéseket tudjunk feltenni. Beleegyezése nélkül nem adjuk tovább ezeket az adatokat.

A kapcsolati űrlapon megadott adatok kizárólag az Ön beleegyezésével kerülnek feldolgozásra (GDPR 6. cikkely 1. paragrafus a) pontja). Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez mindössze egy egyszerű emailt kell küldenie. A beleegyezésének visszavonásáig végrehajtott adatfeldolgozás jogszerűségét a beleegyezés visszavonása nem érinti.

A kapcsolati űrlapon megadott adatok nálunk maradnak, amíg a törlésüket nem kéri, tárolásukra vonatkozó beleegyezését vissza nem vonja vagy az adattárolás célja okafogyottá nem válik (pl. miután a kérése feldolgozásra került). A törvényben meghatározott kötelező rendelkezések hatálya változatlan, különösen ami az adatmegőrzési időt illeti.

Regisztráció a honlapunkon
Választása szerint a honlapunkon regisztrálhat oldalunk egyéb funkcióinak használatára. Az ebből a célból megadott adatokat kizárólag a regisztrált ajánlat vagy szolgáltatás céljából használjuk. A regisztrációnál megadott kötelező adatokat teljeskörűen meg kell adni. Egyéb esetben visszautasítjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például ha az ajánlat hatásköre változik vagy műszaki módosításokat kell végrehajtani, a regisztrációnál megadott email címet fogjuk az Ön tájékoztatására használni.

A regisztrációnál megadott adatok az Ön beleegyezésével kerülnek feldolgozásra (GDPR 6. cikkely 1. paragrafus a) pontja). Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez mindössze egy egyszerű emailt kell küldenie. A beleegyezésének visszavonásáig végrehajtott adatfeldolgozás jogszerűségét a beleegyezés visszavonása nem érinti.

A regisztrációnál gyujtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön a honlapunkon regisztrációval rendelkezik, ezután törlésre kerülnek. A törvényben eloírt adatmegorzési ido hatálya változatlan.

Adatok feldolgozása (ügyfél- és kapcsolati adatok)
Személyes adatokat kizárólag olyan mértékben gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk, ameddig azok a jogviszony (készletadatok) indoklását, fejlesztését vagy módosítását szolgálják. Ez a GDPR 6. cikkely 1. paragrafus b) pontja szerint történik, amely engedélyezi az adatok feldolgozását egy szerződés teljesítése vagy szerződés előtti intézkedések megtétele céljából. Internetes oldalaink használatáról (használati adatokról) csak olyan mértékben gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk személyes adatokat, hogy a felhasználó hozzá tudjon férni a szolgáltatásainkhoz vagy számlát tudjunk kiállítani.

Az ügyfeleinkről gyűjtött adatokat töröljük a rendelés teljesítése után vagy az üzleti kapcsolat lezárása után, de legkésőbb a törvényes adatmegőrzési idő lejárta után.

III. Külső modulok és elemzőeszközök

Google Analytics
Ez a honlap a Google Analytics internetes elemzo szolgáltatásait használja. Ennek szolgáltatója a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett "sütiket" használ. Ezek szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek mentésre, segítségükkel pedig kielemezhető, Ön hogyan használ valamely honlapot. Az Ön honlap-használatáról a süti adatokat hoz létre és jellemzően egy USA-ban található Google szervernek továbbítja, ahol a továbbiakban tárolják.

További információk a Google Analytics felhasználói adatkezelési gyakorlatáról a Google adatvédelmi szabályzatában olvashatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Böngésző beépülő modul
Elutasíthatja a sütik használatát a megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőben, ám vegye figyelembe, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlapunk összes funkcióját. Megakadályozhatja azt is, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a süti által létrehozott, valamint az Ön honlap-használatáról szóló adatokat (beleértve az Ön IP címét is), ha letölti az alábbi böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az adatgyűjtés megakadályozása
Ön az alábbi hivatkozásra kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. Ilyenkor egy kijelentkező sütit állítunk be, amely megakadályozza, hogy adatai a honlapunk későbbi látogatásai során mentésre kerüljenek: Google Analytics letiltása

Demográfiai adatok a Google Analytics rendszerén
Ez a honlap kihasználja a Google Analytics "demográfiai adatok" funkcióját. Ez lehetővé teszi a látogatók korát, nemét és érdeklődési körét tartalmazó adatokról szóló jelentések készítését. Az adatok a Google érdeklődési körnek megfelelő hirdetőrendszeréből származnak, valamint külső szolgáltatók látogatói adataiból. Az adatok nem rendelhetők hozzá adott személyhez. Bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google fiókjának reklám beállításainál, vagy teljes mértékben leiratkozhat a Google Analytics rendszeréből, amely a "Leiratkozás az adatgyűjtésről" fejezetben ismertetett információkat gyűjti.

Megbízott adatkezelés
Szerződést kötöttünk a Google céllal megbízott adatkezelésre és teljes mértékben megvalósítottuk a német adatvédelmi hatóságok Google Analytics szolgáltatás használatára vonatkozó szigorú követelményeit.

IP névtelenítés
Honlapunkon az "IP anonimizálás bekapcsolása" funkciót használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google rövidíteni fogja az Ön IP címét, ha az az Európai Unió tagállamain belüli, vagy az Európai Gazdasági Közösség más tagállamából származik. Csak kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP továbbításra kerül a Google USA-beli szerverére és a rövidítés ott történik. A honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje az Ön honlap-használatát, jelentéseket készítsen a honlappal kapcsolatos tevékenységekről és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetőjének a honlap és az internet használatával kapcsolatban. Az Ön böngészőjéből a Google Analytics vonatkozásában továbbított IP-cím nincs összekapcsolva a Google-től származó más adatokkal.

Jogi alap
A Google Analytics sütik tárolásának alapja a GDPR 6. cikkely 1. paragrafus f) pontja. A honlap üzemeltetője jogos érdekkel bír a felhasználói viselkedés elemzéséhez, hogy optimalizálja webhelyét és hirdetését.

Google Térkép
Honlapunk a Google Térkép szolgáltatását használja API-n keresztül. Ennek szolgáltatója a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. A Google Térkép funkció kihasználásához az Ön IP-címét menteni kell. Ez az adat jellemzően egy USA-ban található Google szerver számára kerül továbbításra, ahol a továbbiakban tárolják. Jelen honlap üzemeltetőjének nincs befolyása erre az adattovábbításra.

A Google Térkép használata online ajánlataink vonzóbb bemutatása érdekében történik, valamint azért, hogy a honlapunkon feltüntetett helyeket kedves látogatóink könnyebben megtalálják. Ez jogos érdeknek számít a GDPR 6. cikkely 1. paragrafus f) pontja alapján kerülnek mentésre.

A felhasználói adatok kezeléséről szóló további információkat lásd a Google adatvédelmi szabályzatában: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

YouTube
Honlapunk a Google YouTube oldalának beépülő moduljait használja. A YouTube honlap üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Ha egy YouTube beépülő modult használó oldalunkra látogat, létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel. A Youtube szervere értesítést kap arról, hogy Ön mely oldalunkra látogatott.

Ha Ön bejelentkezik a YouTube fiókjába, ezzel engedélyezi a YouTube számára, hogy böngészési szokásait közvetlenül a személyes profiljával kapcsolja össze. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube fiókjából.

A YouTube használata online ajánlataink vonzóbb bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdeknek számít a GDPR 6. cikkely 1. paragrafus f) pontja alapján kerülnek mentésre.

A felhasználói adatok kezeléséről szóló további információkat lásd a YouTube adatvédelmi szabályzatában: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

VI. Webkiszolgáló
Az alábbi németországi cégek webkiszolgáló szolgáltatásait használjuk: it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin és PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

A fenti szolgáltatókkal érvényes adatfeldolgozási szerződést kötöttünk. Ez biztosítja, hogy adatait a hatályos adatvédelmi törvények szerint dolgozzuk fel és a webkiszolgáló szolgáltatók szerverein tárolt adatok felett ellenőrzést gyakorlunk.

Ezen szolgáltatások használata saját szolgáltatásaink megbízható ellátásra érdekében történik. Ez jogos érdeknek számít a GDPR 6. cikkely 1. paragrafus f) pontja alapján kerülnek mentésre.

Verzió: 2018. április